Κι όμως, υπάρχει μία εταιρία η οποία εμφανίζει ζημίες εκατομμυρίων ευρώ, αλλά επιμένει να λειτουργεί

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017


Η Eldorado Gold εμφανίζει ζημιές και δεν αποδίδει φόρους στο ελληνικό δημόσιο

Όταν μία επιχείρηση εμφανίζει συνεχώς ζημιές, το πιο φυσιολογικό είναι να βάλει λουκέτο. Κι όμως, υπάρχει μία εταιρία η οποία εμφανίζει ζημίες εκατομμυρίων ευρώ, κι όμως επιμένει να συνεχίζει τη λειτουργία της.

Είναι τόσο παράδοξο όσο ακούγεται…

Μιλάμε για την εταιρία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., η οποία είναι η θυγατρική της Eldorado Gold, που εκμεταλλεύεται τα ορυχεία στη Χαλκιδική και αλλού.

Συγκεκριμένα και βάση των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιοποιήθηκαν πριν από μερικές ημέρες, ζημιές 84,747 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2015 (έναντι ζημιών 18 εκατ. ευρώ το 2014) η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., καθώς εμφάνισε πωλήσεις μόλις 34,368 εκατ. έναντι 40,363 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένες κατά 14,9%.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα της εταιρίας προήλθαν κατά 49% από τις πωλήσεις συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου (16,8 εκατ. ευρώ), 38,3% από συμπυκνώματα μολύβδου (13,2 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 12,7% (4,4 εκατ. περίπου ευρώ) από συμπυκνώματα αργύρου. Το σύνολο των εσόδων αφορούσε πωλήσεις στη διεθνή αγορά.

Όπως επισημαίνεται, ο σχετικά χαμηλός τζίρος οφείλεται στην περιορισμένη εξορυκτική παραγωγή. Σύμφωνα με τα στοιχεια της εταιρείας ο όγκος της εξορυκτικής παραγωγής του μεταλλείου Μαύρων Πετρών μειώθηκε 29% (εξαιτίας της διακοπής της λειτουργίας του επί ορισμένους μήνες). Η παραγωγή των συμπυκνωμάτων μολύβδου μειώθηκε 31% και των συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου κατά 38%. Οι πωληθείσες ποσότητες συμπυκνωμάτων μολύβδου μειώθηκαν κατά 21% και των συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου 26%.

Η διόγκωση των ζημιών οφείλεται σε δαπάνες από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ύψους 65,73 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών η ζημία λόγω απομείωσης παγίων (μεταλλείο Στρατωνίου Χαλκιδικής) ύψους 32,573 εκατ. ευρώ και η πρόβλεψη 22 εκατ. ευρώ που αφορά σε πρόστιμο βάσει της απόφασης C48/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), που καταλόγισε στην εταιρεία ότι η μεταβίβαση του ενεργητικού των Μεταλλείων Κασσάνδρας το Δεκέμβριο του 2003 από το Ελληνικό Δημόσιο έγινε σε τιμή μικρότερη της αγοραίας αξίας τους, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την Ε.Ε., συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση υπέρ της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει πληρώσει το πρόστιμο αλλά έχει προσβάλει την απόφαση κι έχει καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔEE) δικόγραφο σχετικής αναίρεσης

Η εταιρεία πάντως πολύ δύσκολα θα εμφανίσει κέρδη και θα αποδώσει φόρους (επί των κερδών αυτών) στο ελληνικό δημόσιο. Κι αυτό γιατί έχει δάνεια 617 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τα οποία γέννησαν ετήσιους τόκους 12,4 εκατ. ευρώ το 2015.

Με απλά λόγια, η εταιρία κάνει τη δουλειά της, αλλά όχι μόνο δεν αποδίδει φόρους, όχι μόνο “μπαίνει μέσα” που λένε και στην καθομιλουμένη, αλλά παράλληλα επιμένει να επενδύει, όπου σύμφωνα με τοπικούς παράγοντες της Χαλκιδικής, καταστρέφει το περιβάλλον.

Δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας που να ελέγχει τα οικονομικά μία εταιρίας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα;

Δεν υπάρχει κάποιος που να ρωτήσει την εταιρία, πως τα βγάζει πέρα οικονομικά, εμφανίζοντας εκατομμύρια ευρώ ζημίες;

Που βρίσκει τα λεφτά για να κρατιέται η εν λόγω εταιρία, όταν εμφανίζει ζημίες εκατομμυρίων;

Τι λένε περί αυτού οι ελληνικές αρχές;

Όταν μία εταιρία εμφανίζει ζημίες, δεν αποδίδει φόρους, γιατί πολύ απλά οι φόροι πηγαίνουν πάνω στα κέρδη… Το έχουν ψάξει καθόλου αυτό στο υπουργείο Οικονομικών;

Αλήθεια, πως μία εταιρία παίρνει δάνεια, όταν εμφανίζει ζημίες;

Δεν αντιτίθεται αυτό στην πολιτική των τραπεζών;


ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ