500 ελληνικές επιχειρήσεις αύξησαν τα κέρδη τους κατά 30% στις πλάτες των εργαζομένων

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Κερδοφορία, λοιπόν, για το κεφάλαιο, την ώρα που επεκτείνονται οι ελαστικές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα, με την παράλληλη «άνθηση» της μαύρης, ανασφάλιστης εργασίας, την τρομοκρατία και τις απολύσεις για «ψύλλου πήδημα», την απληρωσιά ή τα έναντι, την ώρα που «ανθούν» η «φθηνή εργασία» και οι «φθηνοί εργαζόμενοι», η απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Μεγάλη… ανθεκτικότητα επέδειξαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2015, χρονιά που επεβλήθησαν τα «capital control». Παρά ταύτα, σύμφωνα με την Icap, «η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζεται σημειώνοντας αξιόλογες επιδόσεις»
Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών Business Leaders in Greece είχαν σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις, με χαρακτηριστικό την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDAαυξήθηκαν κατά 30,7%, ανερχόμενα σε €10,8 δισ., ενώ τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους σχεδόν διπλασιάστηκαν.


Τα στοιχεία

Η ICAP Group, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank, αναδεικνύει, στο πλαίσιο της έκδοσης της Business Leaders in Greece, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2015.

Η κατάταξη
Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των πάγιων στοιχείων. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν μικρή μόνο υποχώρηση στον κύκλο εργασιών τους, όμως βελτίωσαν θεαματικά την κερδοφορία τους. Πράγματι, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:
  • Κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς στη βάση δεδομένων της ICAP.
  • Εμφάνισαν το 2015 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των €10,8 δισ., ενώ τα κέρδη EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων κατέστησαν αρνητικά (καθοριστική η συμμετοχή τραπεζών στο σύνολο).
  • Εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €5,4 δισ. το 2015, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν για μία ακόμη φορά ζημιογόνο, γεγονός που προήλθε αποκλειστικά από τα αρνητικά αποτελέσματα του τραπεζικού τομέα.

Μεταβολές μεγεθών

Στη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2015), 136 εταιρείες της περυσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2014, μόνο 67 εταιρείες είναι εισηγμένες στο ΧΑ. Τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 30,7% ανερχόμενα σε €10,8 δισ., ενώ τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους σχεδόν διπλασιάστηκαν. Από άποψη πλήθους εταιρειών, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2015, με μερίδια 34% και 33% των εταιρειών της κατάταξης. Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης παρατηρούνται τα εξής:
  • Η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε σταθερή, με τις 15 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2015 όσο και το 2014.
  • Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2015 ανεδείχθη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, η οποία επανήλθε στην κορυφή, εμφανίζοντας μεγάλη αύξηση των κερδών EBITDA (+76%).
  • Στη 2η θέση βρίσκεται η ΔΕΗ ΑΕ μετά την υποχώρηση (-24,5%) των αντίστοιχων κερδών, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει σταθερά ο ΟΤΕ ΑΕ, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ), Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ (επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή «εκτόξευση» από την 142η θέση της κατάταξης το 2014 στην 4η θέση το 2015) και ηCOSMOTE.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ