Κάθε Έλληνας έχασε έναν μισθό το 2017 για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018Ένταξη χωρών στο ΝΑΤΟ
Συγκριτικό αμυντικών δαπανών των ετών 2014, 2017
Αμυντικές δαπάνες ανά κάτοικο (σε δολάρια)
Αμυντικές δαπάνες σε δολάρια
Εξοπλιστικές δαπάνες ως ποσοστό των αμυντικών δαπανών για τα έτη 2014, 2017
Στρατιωτικό προσωπικό
Αριθμός επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων του ΝΑΤΟ ανά κράτος
Νατοϊκές ναυτικές δυνάμεις στην ΕυρώπηΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ