Έρχονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017


Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διενέργεια πλειστηριασμών μέσω υπολογιστών αναμένεται να είναι σύντομα έτοιμη, προκειμένου να διεξάγονται πλειστηριασμοί χωρίς τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τα αποκλεισμένα Ειρηνοδικεία.

Το σχετικό νομοθέτημα από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι έτοιμο- σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής- και για πρώτη φορά στη χώρα μας θα γίνεται η διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικό τρόπο. Στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι η προδικασία για τους πλειστηριασμούς θα ισχύει ως έχει σε ό,τι αφορά προθεσμίες και άλλες ευχέρειες ή νομικές δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία μας.

Ωστόσο η έδρα του πλειστηριασμού δεν θα είναι πλέον τα Ειρηνοδικεία αλλά τα γραφεία των συμβολαιογράφων ενώ σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι θα παρέχεται ευχέρεια για την υποβολή όχι μόνον μίας σφραγισμένης προσφοράς, αλλά πολλών, προκειμένου να επιτυγχάνεται, κάθε φορά, το μεγαλύτερο δυνατό ποσό για το εκπλειστηρίασμα.

Παράλληλα, με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, πλειστηριασμοί ακινήτων θα διενεργούνται όχι μόνον κάθε Τετάρτη, όπως γίνεται σήμερα, αλλά και τις Πέμπτες και τις Παρασκευές. Αρκεί εκείνος που επισπεύδει τον πλειστηριασμό να δηλώνει από νωρίς –κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας– τη βούλησή του ότι θέλει ο πλειστηριασμός να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σημαντικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι ότι θα μπορούν να μετέχουν ενδιαφερόμενοι όχι μόνον από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Προβλέπεται επίσης η επιβολή ειδικού τέλους συμμετοχής, τα ποσά του οποίου θα κατατίθενται στο ΤΑΧΙΔΙΚ (Ταμείο για τα Δικαστικά Κτίρια) αλλά και στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους που θα μετέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας των πλειστηριασμών.


ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ